Jak se k nám dostanete

Autobus č. 11 a č. 5.  Výstup z MHD na zastávce Lipová. Cestu k samotnému chrámu najdete zde.


Mitr. prot. Mgr. Pavel Hempel

Představený chrámu sv. Mikuláše

Arciděkan ústeckého okružního arciděkanátu 

+420 730 193 920 

pavel.hempel@centrum.cz

Ing. et Bc. Vitalij Pišl

Duchovní chrámu sv. Mikuláše

+420 608 506 194