Oznámení

05.07.2021 16:58

Oznamujeje, že dne 21.06.2021 byl vysvěcen do stavu jereje diak Vitalij Pišl.