Bohoslužby

 „Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte,že se blíží den Kristův.“                                                                      Epištola Židům 10:25

 

 

Pravidelné služby: každou sobotu večerní od 17:00 hod., každou neděli sv. liturgie od 10:00 hod.

 

 


Rozpis bohoslužeb srpen 2018

Rozpis bohoslužeb září 2018

Rozpis bohoslužeb říjen 2018

Rozpis bohoslužeb listopad 2018