Bohoslužby

 „Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte,že se blíží den Kristův.“                                                                      Epištola Židům 10:25

 

 

Pravidelné služby: každou sobotu večerní od 17:00 hod., každou neděli sv. liturgie od 10:00 hod.

 

Rozpis bohoslužeb duben 2019
 

 

Velikonoční bohoslužba i ranní pobožnost se koná v kostele sv. Mikuláše 

ve Všebořicích – Ústí nad Labem

 

So.

27.04.

21,00

Velká Sobota. Čtení Skutků apoštolů.

 

 

23,00

Půlnoční bohoslužba

 

Ne.

28.04.

00,00

10,00

SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO – PASCHA

Pobožnost s posvěcením paschálních pokrmů

 

 

 

Informace o dopravě do kostela sv. Mikuláše (pascha)

Podrobnější informace o možnostech dopravy a MHD naleznete zde.
Zakreslenou cestu od zastávky MHD do kostela naleznete zde