Rekonstrukce  nového chrámu pokračují

Pořádáme pravidelné sobotní brigády. 

Můžete přispět i finančně.

 
Další informace a fotografie v sekci s názvem: " Rekonstrukce chrámu".
 
 

 

 

Sbírka na kompletní opravu budovy nového kostela.

Číslo účtu: 5162228369/0800

oficiální povoleni sbirky.

 

Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. 

Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. 

Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

                                                                                                                        matouš 6, 19-21

02.09.2018 07:44

Číslo účtu: 5162228369/0800

oficiální povoleni sbirky.

 

         Vítejte na stránkách Pravoslavné církevní obce v Ústí nad Labem

 

Naše církevní obec je součástí pražské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Tato církev je autokefální, tedy jednou ze samostatných místních pravoslavných církví. Pravoslavná církev je křesťanskou církví   v jejím vlastním slova smyslu, je tedy kontinuálním dějinným pokračováním společenství, které ustanovil Ježíš Kristus. Její víra je vírou apoštolskou, vymezenou dogmatickými definicemi sedmi všeobecných sněmů na základě svatých Písem                                                                                       a posvátné Tradice.
 

 


 

Novinky

Sbírka na nový kostel

02.09.2018 07:44
Číslo účtu: 5162228369/0800 oficiální povoleni sbirky.